26 prill, 2022Ekipi i Klubit Dëshira sot zhvilloi aktivitetin e radhës në Qendrën e Shëndetit Mendor në Podujevë.

Aktivitetet në Klubin Dëshira zhvillohen në kuadër të projektit “Shërbime Cilësore për Personat me Aftësi të Kufizuara Mendore dhe me Dëmtime Intelektuale- PAK-MDl”, në partneritet me Save the Children in Kosovo, financuar nga Bashkimi Evropian, zyra në Kosovë.