Aktivitetet në Qendrën e Shëndetit Mendor në Podujevë

Aktivitetet në Qendrën e Shëndetit Mendor në Podujevë

26 prill, 2022 – Ekipi i Klubit Dëshira sot zhvilloi aktivitetin e radhës në Qendrën e Shëndetit Mendor në Podujevë. Aktivitetet në Klubin Dëshira zhvillohen në kuadër të projektit “Shërbime Cilësore për Personat me Aftësi të Kufizuara Mendore dhe me...